บริษัทแรงจี้ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Thailand Digital SMEs Awards โดยสถาบัน SMI  ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมการประกวด Thailand Digital SMEs Awards ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด “ธุรกิจดิจิตัล” บริษัทแรงจี้ได้นำเสนอผลงาน โดยพัฒนาแนวคิดด้านดิจิตัลให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของ SMEs ที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายตลาดในปัจจุบัน

Read More
By siriwan Date January 22, 2016 Tags Category Uncategorized No Comments