1

2

3

ดาวน์โหลดตัวทดลองใช้งาน Rangy PC POS

< div id="pl-3579" class="panel-layout">

เหมาะกับร้านทุกประเภท

แรงจี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งร้านโชว์ห่วย มินิมาร์ท ร้านขายอาหารสัตว์ ร้านอะไหล่รถ ร้านเครื่องสำอาง ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านขายมือถือ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง สหกรณ์ร้านค้า ร้านขายอุปกรณ์กีฬา และร้านค้าปลีกทุกประเภท ที่ทำงานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น

 • ticks สามารถช่วยพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติดสินค้าได้
 • ticks รองรับการกำหนดโปรโมชั่นได้หลากหลาย
 • ticks รองรับการให้ส่วนลดแยกรายการสินค้า
 • ticks รองรับการส่วนลดท้ายบิลได้
 • ticks สามารถพิมพ์สรุปสิ้นวันในรูปแบบสลิปได้
 • ticks ทำงานได้ทั้ง offline และ online

รับสินค้าเข้า

แรงจี้ช่วยให้ร้านค้าปลีกจัดการสต๊อกที่ใช้ได้จริง คุมสต๊อกอย่างมือโปร มีการรับสินค้าเข้าที่หลากหลาย และช่วยให้เลือกสินค้าได้อย่างเหมาะสม

  • ticks รองรับการ import รายการสินค้าจากไฟล์ excel
  • ticks รองรับการสร้างและพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อติดสินค้า
  • ticks มีระบบแจ้งเตือนสินค้า เมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดที่กำหนด
  • ticks มีระบบรับเข้าสินค้า ตรวจนับ และปรับยอด ที่ใช้ง่ายและรวดเร็ว
  • ticks สามารถดูประวัติการขาย การรับเข้าสินค้าได้
  • ticks สามารถกำหนดต้นทุนของสินค้าได้

รายงานแรงจี้

แรงจี้มีรายงานที่หลากหลายให้ร้านค้าได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะรายงานการขาย รายงานเกี่ยวกับคลังสินค้า รวมไปถึงรายงานเกี่ยวกับใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และอีกกว่า 40 รายงาน

 • ticks รายงานการขายที่ดูได้ทั้งการขายด้วยเงินสด และบัตรเครดิต
 • ticks รายงานยอดขายสินค้าแยกตามวัน หรือแยกตามกลุ่มของสินค้า
 • ticks รายงานการจัดอันดับสินค้าขายดีแยกตามสินค้าและกลุ่มสินค้า
 • ticks รายงานสรุปสิ้นวันที่สามารถ export เป็น excel หรือพิมพ์ให้รูปแบบ A4
 • ticks รายงานความเคลื่อนไหวสต๊อก แสดงทั้งการรับเข้า ตรวจนับ ปรับยอด
 • ticks สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี และสำเนาได้